O 27 DE XUÑO DE 1931 FOI PROCLAMADA EN COMPOSTELA A REPÚBLICA GALEGA

Portada do xornal "El Pueblo Gallego" do 28-6-1931 (O subliñado en azul é noso)

Nos últimos dias de Xuño de 1931, o povo galego viveu xornadas de intensa mobilización e loita revolucionaria a prol dos seus dereitos e dignidade nacional. A indignación contra os contínuos aldraxes que recebia a nosa nación e a conseguinte rebelión das nosas clases populares contra os gobernantes españois, encarnados nas institucións burguesas da II República levou mesmo a reivindicar e proclamar por un breve periodo de tempo a República Galega o dia 27 de Xuño de 1931, fai agora 78 anos.

O PCPG, alén de render tributo aos nosos devanceiros, que se ergueron tan orgullosamente naqueles dias memorabeis, queremos iniciar con esta nova un traballo de recompilación dunha serie de documentos que, malia a súa indiscutíbel importancia histórica, son inéditos ou pouco coñecidos entre o noso povo. Premer nas imáxes para ampliar.

[Na imáxe seguinte: a páx 4 do mesmo xornal do 28 de xuño de 1931]

UNHA CRITICA SOBRE O NACIONALISMO IMPERIALISTA DO COMUNISMO E A ESQUERDA ESPAÑOLA

O nacionalismo imperialista do PC de España - Crítica dunha historia de dominación [Iñaki Gil de San Vicente]

(...)Do internacionalismo ao nacionalismo republicano, deste ao nacionalismo monárquico vergoñento, e por agora, “desvinculándose” deste para saltar a outra versión máis do nacionalismo republicano, unha versión máis españolista e reformista que a mantida durante o antifranquismo.

(...) As nacions oprimidas temos sofrido e estamos a sofrer nas nosas carnes este oportunismo indigno e interesado, mais tamén o sofren as clases traballadoras do Estado porque o PCE agochoulles tanto a súa verdadeira historia con respeito á loita de clases contra a burguesía española, como a súa verdadeira historia de indiferencia cuando non de colaboración a respeito da opresión nacional que se exerce dentro do Estado español. Un exemplo arrepiante témolo no longo silencio do PCE sobre a guerra de guerrillas. Mais o problema é máis grave porque o cáncer nacionalista español tamén infecta a pequenos grupos ou partidos que tendo nascido de escisions do PCE non superaron o nacionalismo español...[Ler artigo completo]

PALABRAS DE FIDEL CASTRO EN 1998, SOBRE A CRISE CAPITALISTA E O PORVIR DA HUMANIDADE

Fragmentos dun discurso de Fidel Castro en 1998.

En 1998 durante as sesions do Evento Internacional Economia`98
organizado pola Asociación Nacional de Economistas e Contadores de Cuba. Fidel argumentou lucidamente a imperiosa necesidade de que os economistas estaban obrigados pola época que se vivía -y segue a viver- a ser políticos e os políticos a se converteren en economistas para que examinar a fondo a crise económica global que, premonitoriamente, augurou ia producirse axiña, unha crise moito peor do que a do ano 1929.

Coidamos que vale a pena lembrar algunhas das ideas expresadas polo lider da Revolución Cubana pola súa renovada vixencia:

[Fidel Castro Ruz]. "¿Que tipo de globalización temos hoxe? Unha globalización neoliberal; así é chamada por moitos de nós. É sostíbel? Non. Poderá subsistir moito tempo? Absolutamente non. Cuestión de séculos? Categoricamente non. Durará só décadas? Si, só décadas. Porén máis cedo que tarde terá que deixar de existir.

"¿Créome acaso unha especie de profeta ou adiviño? Non. (...)"¿Como se vai producir a transición? Non o sabemos. Por medio de amplas revolucións violentas ou grandes guerras? Parece improbabel, irracional e suicida. Mediante profundas e catastróficas crises? Desgrazadamente é o máis probabel, case, case, inevitabel, e transcorrerá por moi diversas vías e formas de loita.

"¿Que tipo de globalización será? Non podería ser outra que solidaria, socialista, comunista, ou como vostedes queiran chamala.

"¿Dispón de moito tempo a natureza, e con ela a especie humana, para sobrevivir a ausencia dunha mudanza semellante? De moi pouco. Quen serán os criadores dese novo mundo? Os homes e mulleres que moran no noso planeta.

"¿Cales serán as armas esenciais? As ideas; as consciéncias. Quen son os que as sementarán, cultivarán e farán invencibeis? Vostedes. Trátase dunha utopía, un soño máis entre tantos outros? Non, porque é obxectivamente inevitabel e non existe alternativa. Xa foi soñado non fai tanto tempo, só que tal vez prematuramente. Como dixo o máis iluminado dos fillos desta illa, José Martí: ‘Os soños de hoxe serán as realidades do mañá.”

Se non fosen suficientes estes argumentos, abondaría pasar revista aos acontecementos do último ano que, arrastrados polos avatares da crise económica e financeira nos Estados Unidos e no resto do mundo capitalista, provocan un saldo asustador e arrepiante. [Voltar ao inicio desta nova]

GALIZA E EUSKAL HERRIA ANTE O CAPITALISMO ESPAÑOL. LECCIÓNS DUNS COMICIOS AUTONÓMICOS

Iñaqui Gil de San Vicente
[Tradución: PCPG]


As esquerdas revolucionarias españolas teñen que pensar sobre a manifesta imposibilidade de ser de esquerdas sendo á vez nacionalista español.

Os recentes comicios celebrados en Galiza e na denominada “Comunidade Autónoma Vasca”, voltaron a confirmar os problemas estruturais que arrastra o Estado español desde que no século XV as súas clases dominantes intensificasen a política imperialista atacando a povos soberanos, inseríndoos á forza, mediante o represión, na dinámica da centralización estatal.

Desde logo que en plena época feudal e cando aínda partes da península ibérica seguían a gozar dunha esmagante superioridade cultural e humanista, a musulmá, fronte a inculta ferocidade cristiá, nesta época é imposibel falar de “Estado español” no sentido capitalista actual, é dicir, coma espazo material e simbólico de acumulación de capital por parte a burguesía.
Porén, xa entón funcionaba ao máximo unha constante definitoria das clases dominantes na península --Portugal conquistou a súa independencia mediante unha guerra de libertación no século XVII-- e que chegaría a ser típica da ideoloxía nacionalista española posterior: destruír ao povo que se resiste. Sen piedade algunha, o poder peninsular exterminou á moi superior cultura musulmá e ás súas forzas produtivas, masacrou aos últimos restos rebeldes e sospeitando con razón que os mouriscos podían reiniciar a resistencia expulsounos a comezos do século XVII. Mentres acontecía isto, Galiza foi sometida polas armas durante o século XV, destruíndoa como reino independente. Inmediatamente despois tocoulles aos hebreos, que pagaran a primeira invasión do que se pensaba que sería unha novo camiño de Indias, mais resultou ser outro continente, para desgraza inhumana dos seus habitantes. Os xudeus foron enganados e saqueados, e despois expulsados en masa. E da invasión militar do Estado navarro en 1512?. A crise da casa dos Ausburgo no século XVII preparou a base para o centralismo borbónico posterior, que irá medrando con altibaixos até a actualidade. O descoxuntamento da nación catalá iniciado entón continúa no presente coa fobia do partido socialista valenciano contra a lingua catalá, ao igual que a dos socialistas navarros contre o euskara, o desprezo dos socialistas galegos á súa lingua e, por non extendernos, o odio dos socialistas casteláns á verdadeira historia de Castela.

O capitalismo español construíu o seu Estado-nación entre o último tercio do século XIX e o comezo do século XX, pero xa para entón o seu bloque de clases dominante, formado pola unión das clases dominantes nos povos e nacións oprimidas polo Estado, asumira maioritariamente determinadas características desenvolvidas nos séculos anteriores: mentalidade inquisitorial, represiva e violenta; despreocupación pola ciencia e a tecnoloxía e prioridade á máxima explotación física da forza de traballo; típica dobre moral que aúna a corrupción extrema, o clientelismo sociopolítico e o extremismo católico; e nacionalismo imperialista baseado na crenza racista da superioridade da “nación española”. Logo, e a partir das artes da propaganda desde a cátedra do espírito santo e o confesionario, desde a escola e os periódicos, o capitalismo español unha quinta característica: a manipulación de masas coa industria político-mediática, moi controlada pola Igrexa pero tamén polas alianzas entre grupos económicos e partidos políticos. Ben mirado, estas características son comúns a todo sistema capitalista, mais aquí centrámonos en súas formas españolas.

As moi reducidas minorías burguesas e intelectuais que, coas súas diferencias, se enfrontaron nesta fusión entre represión, tecnofobia, corrupción clientelar, fanatismo relixioso e manipulación ideolóxica, foron cualificadas de herexes, reformadores, afrancesados, masóns, republicanos, vermello-separatistas e ata terroristas, e perseguido, torturados, encarcerados, desterrados, queimados vivos ou fusilados. O terror material e simbólico practicado durante séculos pola alianza sacrosanta entre propiedade privada, Estado en formación e Igrexa eterna, soldou unha mentalidade, unha subxectividade social actuante como forza material que unhas veces berraba: “¡Vivan as cadeas!”; outras o unamuniano “¡Que inventen eles!”; outras “¡Detente bala, Deus está comigo!”, tamén “¡Vivaspaña!”, ou frecuentemente vociferaba todas ao tempo.

Non ten sentido discutir que colectivos humanos, mulleres, grupos sexuais, sectores intelectuais e fraccións progresistas, clases traballadoras, povos e nacións foron máis masacrados que outros, porque a atrocidade máxima caía sobre eles sempre que a propiedade privada española se vía en perigo. Como calquera outro poder, o español doseaba segundo as súas necesidades e sapiencias o “terror calculado” e a “pedagoxía do medo”, pasando nos momentos críticos ao terror absoluto. Fóra no Estado ou noutros continentes, incluída a ferocidad nos Países Baixos, a propiedade privada española baseouse sempre na interacción desigual mais combinada dos cinco compoñentes vistos: terror en calquera de súas formas, prioridade da plusvalía absoluta sobre a relativa, corrupción, catolicismo e manipulación. Semellante interacción de compoñentes explica como e por que sucesivas castas e clases dominantes dos pobos invadidos integrábanse no poder español, ben como colaboracionistas exteriores, ben como fraccións no seu bloque de clases dominante. As múltiples formas de corrupción, súas sutís ou burdos mecanismos de pagar traizóns e comprar fidelidades, e as específicas esixencias de orde e colaboración de mando que ten a plusvalía absoluta, diferentes ás da plusvalía relativa, estes e outras razóns actuantes na quíntuple totalidade descrita, explican en suma a capacidade de absorción e integración no poder dominante de sectores máis ou menos amplos de poderes das nacións invadidas.

Na medida que tantos séculos de esclavización moral e física penetraban na estrutura psíquica de masas, nesa medida pero con velocidade e autonomía propias, as organizacións de resistencia que xurdían do interior das masas traballadoras non podían permanecer inmunes ao risco de infección e pudrimiento por parte de todos ou dalgúns dos catro compoñentes da totalidade analizada. Lóxica e necesariamente, as organizacións reaccionases, dereitistas, están xa formadas por eses “valores” consubstanciais á forma española da civilización burguesa, porén as de esquerdas non están en modo algún libres deses riscos. A historia do PSOE é un exemplo brillante e estremecedor de como en maior ou menor grao este partido foi asumindo activa ou pasivamente estes “valores”. Sobre a violencia, tortura e mentalidade inquisitorial, non fai falta extendernos. Sobre a tecnofobia e a prioridade da explotación física antes que a baseada na formación tecnocientífica e intelectual, o PSOE fixo algúns esforzos por modernizar o capitalismo e aumentar a súa productividade media, mais insuficientes a todas loces, e sobre todo sen intentar un troco cualitativo que reduza o desprezo do nacionalismo español para a cultura e a ciencia. E que imos dicir sobre seu “combate” contra a corrupción? O esplendoroso dispendio co PSOE que mantén cheas as arcas católicas, sínteses da fe, mostra o seu pregamento á Igrexa eterna. Por último, a unidade político-económica que forman o PSOE e PRISA esténdese á industria propagandística, cultural e ideolóxica.

As fallas estruturais do capitalismo español son teoricamente incomprensibles se non temos en conta o peso material destas realidades sociais. Sen recorrer ao desprezo polos investimentos en tecnociencia e en novas forzas industriais produtoras de bens de produción, e ao egoísmo cegarato e corrupto polas ganancias inmediatas da burbulla financeiro-inmobiliaria, por exemplo, non comprendemos nada de nada sobre o por que da pavorosa crise sistémica actual. Mais para entender a insondabel profundidade do abismo económico debemos ao tempo entender o peso fundamental das disciplinas laborais autoritarias, do papel da violencia económica e sociopolítica na forma de traballo baseada máis en explotación da forza física bruta que na forza cualificada de traballo, que require outra forma disciplinar. A corrupción xenética esencial ao capitalismo español e os lazos clientelares que se forman na ilegalidade ou alegalidade, explican tamén como todos os partidos colaboraron activamente coas fraccións empresariais e financeiras máis podres para privatizar terras colectivas, vendelas e enriquecerse con acordos simultáneos co capital comercial que sempre, como os voitres, revolotea ao redor da corrupción financeiro-industrial. A Igrexa eterna, envalentonada, organiza mobilizacións de masas en defensa das compoñentes máis reaccionarios da estrutura psíquica de masas, predicando obediencia ao poder e ao patrón e militancia na nacional-catolicismo. Pechando o círculo, a industria da alienación funciona a plena capacidade fabricando ansiedade e medo paralizante utilizando como materia curmá unha crise que non analiza radicalmente e que falsifica na súa orixe e consecuencias.

As nacións oprimidas tampouco escapan a estas características no esencial aínda que as súas formas concretas varían segundo sexa a historia particular dos seus capitalismos correspondentes. A lei do desenvolvemento desigual e combinado opera tamén nestas cuestións mostrando como a violencia, a tecnofobia, a corrupción, o catolicismo e a falsidade actúan con diversas intensidades en todos os capitalismos periféricos. Non se salva ningún, aínda que como no de Vascongadas, ou “Euzkadi” para o PNV, a tecnofobia sexa menor polo peso da produción industrial de bens de produción, mais sen chegar ao peso fundamental que a tecnociencia ten nos capitalismos imperialistas hexemónicos. En Galiza, por exemplo, a tecnoloxía naval e pesqueira foi coidada pola súa influencia económica central, mais en detrimento doutras tecnoloxías industriais e da economía en xeral. En ambas nacións, a corrupción é unha realidade ainda que aparece de xeitos distintos, do mesmo modo que o consumo de opio relixioso. Nas dúas, o terror fixo estragos nas primeiras fases do franquismo, para adquirir maquilaxes diferentes contra o povo galego.

Temos que partir destas realidades para comprender as profundas dinámicas motrices da dialéctica entre continuidade e mudanza socioeconómica e política nas nacións oprimidas, como primeiro paso imprescindibel para valorar logo os vaivens superficiais no electoral. Por exemplo, as diversas expresións do nacionalismo español en Galiza e Vascongadas pasan a ser secundarias cando nas eleccións autonómicas o sentimento nacional galego e vasco está enfrontado ao nacionalismo imperialista español, que esquece as súas diferencias secundarias permitindo que amplas masas de votos flúan do PP ao PSOE neste caso, e noutros do PSOE ao PP. A aparición de UPyD non anula o o devandito senón que o confirma porque enton o nacionalismo español ten máis ofertas esencialmente idénticas entre as que escoller. A cuádruple característica descrita tende a unirse no básico e esfumarse no accesorio para “salvar a unidade de España” nas nacións conquistadas.

Porén a vantaxe do nacionalismo español é que dispón dun Estado que centraliza estratexicamente os ritmos evolutivos diferentes das catros características, aínda que con tensións internas como, por exemplo, o golpe que pretendeu darlle o PSOE ao PP sacando á luz unha pequena parte da corrupción estrutural. En Galiza, esta manobra non produciu efectos porque é maior o desprestixio do PSOE que o do PP, xa que, entre outras vantaxes, este segundo puido crear unha densa rede clientelar de apoios e obrigas que agora lle permitiron mobilizar máis votos, alén doutras razóns. Mais en Vascongadas, na “Euzkadi” triprovincial do PNV, ademais dos efectos da “loita” do PSOE contra a corrupción, outras cuestións pesaron aínda máis no xiro ao PSOE e a UPyD por miles de votos do PP como, principalmente, a tallante decisión estatal de endurecer a conquista do Pais Basco coas bazas engadidas que ofrece un Goberniño Vascongado e un lehendakari abertamente españois, aínda que gañe con métodos antidemocráticos, mentiráns e violentos. A garantía dada aos votantes do PP nas Vascongadas de que o PSOE aumentará a violencia simbólica, lingüístico-cultural e material contra o PovoVasco, como o está a facer descaradamente en Nafarroa apoiando a UPN, e esta garantía foi moito máis determinante cá suposta “loita” contra a corrupción.

O sempre necesario rigor teórico e metodolóxico, así como o respecto e admiración que sentimos para as esquerdas independentistas galegas, esíxennos non aventurar hipóteses sobre os resultados electorais en Galiza antes de dispoñer dos estudos das esquerdas independentistas desta nación. Por outra parte, a esquerda abertzale xa ofreceu a súa valoración básica e nuclear sobre os resultados das pasadas eleccións autonómicas, dispoñibel na Rede, á que, probabelmente, seguirán outras análisis máis extensas que enriquecerán o xa o devandito mais non o cambiarán substancialmente. Polo tanto, aquí limitareime a suxerir algúns pontos de reflexión crítica en primeiro lugar para as nacións oprimidas polo Estado español, e en segundo lugar para as esquerdas revolucionarias e internacionalistas españolas, que existen. A intención, como sempre, é varias teses propiciadoras dun debate colectivo amplo e radical sobre que futuro temos as nacións sen Estado dentro do Estado español e, ao tempo, provocar unha reflexión nas esquerdas estatais sobre o contido reaccionario do nacionalismo español.
A primeira tese é que a sorte do capitalismo español é a sorte do seu nacionalismo e do seu Estado burgués. Ou dito doutro xeito, capitalismo, nacionalismo e Estado forman unha unidade que se sostén na explotación das clases traballadoras e nacións oprimidas, das mulleres, da forza de traballo emigrante, e dos povos explotados polas transnacionais de berce español, etc., e que recorre á violencia máis extrema para garantir a súa propiedade privada, mais polas “rexións de España” segundo súas rebeldías respectivas. De calquera xeito, a evolución do capitalismo español levou ao seu cúlmen o problema da democracia como forma de poder. A democracia en abstracto é o instrumento político que permite ao nacionalismo español agochar as características vistas dando unha imaxe de modernidade, canalizar polas canles que el impuxo a mestura de malestar difuso ou concreto e indiferenza e pasividade, anulándoos e volvéndoos funcionais ao sistema, e anular os dereitos nacionais dos pobos asoballados.
A democracia real, práctica e activa, debe ser recuperada como esencia da acción das clases e dos povos. Ningunha das características analizadas é compatibel con acción democrática das masas, e menos coa dos povos oprimidos. A explotación asalariada, a violencia, a corrupción, a burocracia eclesiástica e a mentira convertida en verdade oficial chocan frontalmente coa acción democrática porque esta non é senón o exercicio da autodeterminación consciente e libre. A autodeterminación democrática, sexa colectiva ou individual, esixe información veraz e contrastabel, liberdade e tempo de debate público, mais sobre todo esixe seguridade e certeza de que a súa vontade maioritaria democraticamente decidida será respectada polo poder establecido, é dicir, que este asuma someterse á democracia que nega e persegue. Polo tanto o dereito de autodeterminación e a garantía da súa realización democrática, son unha necesidade elemental e imprescindible.

A segunda teses é que o capitalismo español readecua e adapta as formas superficiais do seu nacionalismo ás necesidades da acumulación, de modo que, en aparencia, pode falarse de varios nacionalismos diferentes cando en realidade soamente hai un e básico. A burguesía española, como calquera outra, dispón de industrias que producen ideoloxías de consumo desbotabel, e de aparellos de seguimento, control e censura que vixían que tales modas ideolóxicas non cuestionen baséea do seu nacionalismo. Pero tamén se preocupa e moito en que esa industria modernice e adecue periodicamente as formas máis obsoletas ou innecesarias do nacionalismo básico ampliando os seus contidos, ofertas e atraccións. No Estado español, ademais debe facelo con máis présa pola existencia de fortes sentimentos regionalistas, autonomistas, nacionalistas opostos e independentistas. Contra estes últimos sobre todo, mais tamén contra os nacionalismos non españois, van destinadas as vixilancias máis atentas e permanentes.
As nacións oprimidas vense, polo tanto, na necesidade de seguir atentamente o proceso modernizador do nacionalismo español para manter unha loita teórica, cultural, social e política contra o seu núcleo permanente e contra as súas novas formas externas. Se o sentimento nacional dun povo se estanca na súa expansión e mellora, non tardará moito tempo en iniciar un retroceso fronte a nacionalismo de Estado. O povo sen Estado carece dos recursos estratéxicos imprescindibeis para realizar eses labores coa idoneidade de medios suficientes, tendo en conta a esmagante superioridade de medios do nacionalismo estatal. Mais as respostas dos povos dominados aos cambios do nacionalismo dominante non poden realizarse sen a iniciativa directora das súas clases traballadoras, que son a maioría da povoación e as únicas que poden achegar a experiencia vital necesaria para crear un proxecto independentista hexemónico, xa que a burguesía nin pode nin quere facelo. Alí en onde é apreciable a cantidade de povoación emigrante de primeira xeración e en onde aínda a de segunda xeración está socializada na cultura nacional dos seus pais, da primeira xeración, nestes sitios, a adecuación permanente do independentismo ás repostas do nacionalismo estatal vólvese unha necesidade vital xa que o Estado presiona por todos os medios para reforzar o seu nacionalismo entre dita poboación.

A terceira tese é que as nacións dominadas han de dar o paso sen retorno ao obxectivo de dotarse dun Estado propio que facilite a consecución destas e doutras conquistas necesarias. O debate sobre a necesidade dos Estados das nacións non españolas ten que saltar á palestra das discusións teóricas e políticas, sociais e comúns non só en interior deses povos indefensos, senón dentro mesmo do Estado español. Debates que se teñen que basear no irrepetibel da quíntuple característica do capitalismo español. Ningunha nación pode ser libre no meio da violencia, a feble productividade do traballo, a corrupción xeralizada, a intolerancia relixiosa e a alienación mediática. Atada por estas cadeas, a nación deixarase levar pola corrupta, fanática e egoísta clase burguesa, que aplicará a violencia contra a maioría traballadora e que non dubidará en pedir axuda a outros Estados opresores para garantir a súa propiedade privada das forzas produtivas.

Nas condicións actuais do capitalismo estatal e mundial, atrasar a socialización do debate sobre a necesidade do Estado propio é conceder un precioso tempo de recuperación e de reforzamento ao Estado opresor e ao seu nacionalismo. Dada a gravidade extrema da situación socioeconómica, ningunha medida contra a crise do capital pode ser efectiva sen o soporte estatal, e as nacións sen Estado padecen unha absoluta indefensión en todos os sentidos. A lei da concentración e centralización de capitais aplícase, con algunhas diferencias secundarias, á centralización estatal en todas aquelas temáticas vitais para a acumulación capitalista, e aínda que esa mesma lei esixe que os Estados vaian confluíndo nunha unidade superior, a UE no noso caso, iso non implica a extinción dos Estados senón a súa adecuación e reorganización, cedendo uns poderes pero desenvolvendo aínda máis outros. Os povos oprimidos flotan como cortizas neste temporal de decisións de longo alcance tomadas sen consultarlles, usándoos xeralmente coma peóns de intercambio en beneficio das nacións dominantes protexidas polos seus propios Estados.

A cuarta teses é que as nacións oprimidas non poden cometer o erro de camiñar cada unha polo seu lado, sen establecer efectivas relacións de solidariedade internacionalista entre elas para facer fronte común ao Estado dominante. Dicilo é tan obvio que parece unha repetición mecánica, mais voltando á crise actual e aos problemas de mando e hexemonía dentro da UE e doutros bloques imperialistas mundiais, vemos que agora máis ca nunca o devandito internacionalismo solidario entre os povos asoballados é máis necesario que nunca antes. Non merece a pena repetirse ao respecto.

A quinta e última tese trata sobre as esquerdas revolucionarias españolas. Non somos quen para dicirlles que deben facer e que non, pero si temos o dereito e a obriga de lembrarlles a esmagantes experiencia histórica segundo a cal “un povo que asoballa a outro povo nunca será libre”. Sabemos que, de novo, o internacionalismo está recuperándose entre as persoas conscientes de que a Constitución monárquica e o Estado son verdadeiras cadeas irrompíbeis se non se debilita substancialmente o nacionalismo español dentro do Estado e dentro das nacións que este asoballa. Os resultados electorais en Galiza reforzan obxectiva e subxectivamente ao PP e a imposición antidemocrática do PSOE en Vascongadas reforza ao PSOE no Estado. Así, dúas das patas do monstro saen fortalecidas, mais tamén outras como o afán militarista e imperialista de, por fin, vencer aos “bárbaros do norte”, o nacional-catolicismo que poderá castigar aos denostados “curas vascos”, a corrupción xeneralizada que seguirá mantendo as redes de distribución de drogas cunha Galiza mellor controlada e que verá aumentar o seu mercado nunha Euskal Herria que xa foi mergullada nun océano de heroína por tramas escuras e, por non extendernos, cunha industria político-mediática que aumentará os seus beneficios ao ter que fabricas unha nova versión interesada e mentirá sobre aquel o devandito segundo o cal ser basco é ser dobremente español: por basco e por español. E a gran derrotada será, outra vez, a clase traballadora do Estado.

As esquerdas revolucionarias españolas teñen que pensar sobre a manifesta imposibilidade de ser de esquerdas sendo á vez nacionalista español.

IÑAKI GIL DE SAN VICENTE
[Voltar ao inicio desta nova
]

MORREU GEORGES LABICA-UN GRANDE COMUNISTA, PENSADOR E HUMANISTA REVOLUCIONARIO

[Miguel Urbano Rodrigues - O diario.info]
"Georges Labica–Um Humanista Revolucionário que amava a Palavra, o Pensamento e a Vida"

Georges Labica, que estivera con nós con ocasión da XXI Semana Galega de Filosofia (2004), faleceu no dia 12 de Fevereiro em Saint Germain en Laye, França. A esse amigo e camarada, que foi um dos filósofos marxistas mais talentosos e criativos do século XX, dedica o comunista português Miguel Urbano Rodrigues este artigo.


Foi pelo telefone que falamos pela primeira vez há uns dez anos.

Eu estava em Paris com Henri Alleg e pedira-lhe que encontrasse editor para o livro de uma amiga chilena.

Ele comentou: vais expor o caso a um camarada mais indicado do que eu para isso. Pegou no telefone ligou para Georges Labica, trocaram algumas palavras, e passou-me o aparelho. Eu conhecia dois ou três dos seus livros, admirava-o, mas senti algum acanhamento com a situação. Logo se desvaneceu.

Tive a estranha sensação de falar com alguém muito próximo, pelo tom de quase intimidade que imprimiu ao nosso breve diálogo. Foi o prólogo de uma futura amizade que não parou de crescer.

Georges visitou o Alentejo pela primeira vez em 2004. Chegou para participar no I Encontro Civilização ou Barbárie, em Serpa.

A velha cidade da Margem Esquerda do Guadiana produziu nele um efeito de deslumbramento.

As muralhas medievais, as ruelas tortuosas, o casario branco, a transparência do céu azul, a vastidão silenciosa dos montados, a atmosfera humana, fascinaram-no.

Nadya, a sua mulher, uma Kabila que aos setenta anos faz pensar, pela beleza e pela figura, numa princesa das Mil e Uma Noites, sentiu-se também enfeitiçada.

Georges e Nadya gostaram tanto que voltaram. Ele retornou a Serpa para fazer uma conferência e, posteriormente, para intervir no II Encontro Civilização ou Barbárie.

- Sabes – confidenciou uma tarde, sorvendo com vagar um café no pátio da residencial onde estava hospedado – sentir-me numa cidade governada há três décadas por comunistas, onde a fraternidade nos envolve de manhã à noite, mergulha-me num mundo sonhado cujas portas não fomos capazes de abrir. Os comunistas do teu Alentejo fazem-me regressar à juventude, quando acreditávamos que iríamos transformar rapidamente o mundo e concretizar o projecto de Marx.

As visitas de Georges Labica a Portugal foram ignoradas pela comunicação social caseira com excepção de um pequeno semanário de Beja, o «Alentejo Popular», que o entrevistou.

Essa atitude não surpreende. Os jornais ditos de referência e os e canais de TV portugueses não identificam qualquer interesse noticioso na vinda ao país de um intelectual com a envergadura do autor do “Dicionário Crítico do Marxismo”.

O FILÓSOFO E A OBRA

Georges Labica, foi na minha opinião um dos filósofos marxistas mais criativos do século XX.

A sua contribuição como professor e pensador foi importantíssima para que sucessivas gerações – primeiro na Universidade de Argel, depois na Universidade de Nanterre, em Paris – se aprofundassem na compreensão da obra, da mundividência e do projecto do autor de “O Capital”.

Na sua obra vastíssima livros como “O Estatuto Marxista da Filosofia”; “O Paradigma do Grande Hornu-Ensaio sobre a Ideologia»; ”De Marx ao Marxismo»; «Frederick Engels, sábio e revolucionado” e sobretudo o “Dicionário Crítico do Marxismo” são trabalhos fundamentais numa época em que o fim da URSS funcionou como estímulo à capitulação de milhares de intelectuais progressistas e transformou em moda a satanização do marxismo.

Pensador consciente de que a reflexão sobre o homem e a transformação da vida exigem a abertura ao universal, Labica adquiriu desde a juventude uma cultura humanista que lhe permitiu escrever sobre acontecimentos e personalidades muito diferentes que intervieram, por vezes decisivamente, no movimento da história, influenciando-lhe o rumo. Estão nesse caso ensaios sobre Ibn Kaldhoun, as Teses de Marx sobre Feuerbach, Lenine, Robespierre, Labriola e outros.

Essa faceta da sua personalidade ajuda a compreender a trajectória do pensador para o qual a participação militante nas lutas sociais do seu tempo era complemento indispensável do trabalho criador do filósofo.

Não se limita como outros à reflexão sobre a obra de Marx. Ao aplicar o marxismo à compreensão do mundo contemporâneo, ao utilizar o método do mestre para o entendimento de fracassos na transição do capitalismo para o socialismo, e para a análise do presente, inova, revela uma poderosa criatividade.

O fim da sua actividade docente permitiu-lhe intensificar as colaborações em revistas e outros media progressistas e participar com mais frequência em Congressos e Seminários Internacionais promovidos por partidos e movimentos revolucionários. Correu então muito pelo mundo, da Europa à Africa, de Havana ao Médio Oriente.

O REVOLUCIONÁRIO


Foi nessa fase da sua vida que cimentamos a amizade que nos unia.

Comunista desde a juventude, afastara-se do PCF por não se rever mais num Partido que, participando no governo da gauche plurielle, avalizara uma política neoliberal tão reaccionária que – recordava – privatizara mais empresas do que, juntos, os governos de direita de Balladur e Juppé.

“Deixei o Partido ouvi-lhe desabafar um dia – para continuar comunista!”

Respeitado inclusive pelos inimigos, Labica conseguia com frequência nas suas intervenções em Encontros Internacionais, transmitir mensagens ideológicas de grande rigor teórico que findavam em apelos à acção revolucionária.

Conheci poucos comunistas como ele com os quais me tenha sentido tão plenamente identificado nos terrenos da ideologia e da praxis.

Fez do eticismo na política, como na vida quotidiana, uma exigência permanente. Essa fidelidade difícil a princípios e valores revolucionários criou-lhe ao longo da vida embaraços e antipatias mesmo entre camaradas. Era um marxista incómodo.

Como comunista não calava críticas aos mais altos dirigentes revolucionários quando as tinha por necessárias. Era incompatível com todas as modalidades de populismo e com opções tácticas que envolviam concessões ideológicas. Recordava a opinião de Lenine para o qual o taticismo era uma forma de oportunismo.

Mais de uma vez o vi permanecer sentado em actos públicos em que a quase totalidade dos presentes aclamava com entusiasmo um líder carismático cujo discurso resvalara para a demagogia.

Critico implacável, quando necessário,no campo das ideias,evitava as criticas pessoais. A ausência de vaidade era uma característica da sua personalidade. Mas não cultivava a modéstia, era nele virtude espontânea.

O HUMANISTA

Georges Labica desenvolvera um grande afecto pela América Latina. Falava com fluência o castelhano, conhecia bem a história atormentada do período colonial e a história das revoluções do século XX no Continente, desde a mexicana à venezuelana, e obviamente a cubana. Essa intimidade com o passado, remoto ou recente, de sociedades tão diferentes das europeias permitia-lhe um contacto directo com as pessoas nas cidades e nos meios rurais.

Coincidimos mais de uma vez em Caracas e no México. Esses encontros eram extremamente gratificantes para mim e minha companheira pela amizade que nos ligava a Georges e a Nadya.

Não esqueci uma manhã em Coyocan, na Cidade do México, quando visitámos a Casa de Frida Kahlo e Diego Rivera que todos admirávamos e, depois, aquela onde viveu e foi assassinado Trotsky.

Horas como essas abriam portas para intermináveis conversas posteriores sobre a bela e inquietante aventura do Homem empurrado hoje para o abismo por um sistema de poder monstruoso, que ameaça a própria continuidade da vida na Terra.

No Palácio Nacional, implantado na gigantesca Praça do Zocalo, a contemplação dos frescos de Rivera, como maravilhoso painel da história terrível e maravilhosa do seu povo, convidam, quase obrigam, a uma meditação serena e enriquecedora sobre a vida, as grandezas e misérias do homem, a sua caminhada para um futuro insondável, e os seus medos, impotência e insignificância.

Conversar com Georges ajudava a transformar o conhecimento em cultura num processo de assimilação difícil de compreender e explicar.

E difícil porque ele foi também um pensador que amou com paixão a palavra. Poderia ter sido como outros, um filósofo grande e um revolucionário íntegro e ético e um mau escritor. Mas Georges Labica, ao lançar pontes harmoniosas entre as ideias e a linguagem que as expressa, criou e dominou um estilo que fez dele um grande escritor. Ao ler alguns ensaios do seu último livro, A Teoria da Violência, recordo os grandes clássicos franceses do século XVIII, porque a forma e a essência do pensamento se fundem harmoniosamente, inseparáveis.
No final de um almoço, no seu apartamento de Saint Germain en Laye, onde quadros e objectos de arte conduzem o visitante a imaginar a caminhada de Georges pelas estradas do mundo, Nadya fez uma confidência de que guardo memória:
- Quando o vi pela primeira vez numa aula, no liceu onde ele era professor, eu era uma jovem da Kabilia que saía da adolescência. Mas pensei “este jovem vai ser o homem da minha vida”. E foi. Estamos casados há meio século e amo-o como nos anos da juventude.

Por mim, falo da amizade que cresceu com a admiração.

Aprendi com o rodar do tempo que o sentimento da amizade é muito diversificado. Incluo o que me ligava a Georges Labica entre os menos comuns.

Ele tinha o poder de transmitir confiança quando me escrevia, manifestando apreço pelos meus modestos escritos e identificação com posições e ideias que eu assumira.

É reconfortante a certeza de que a obra e o exemplo de Georges Labica vão sobreviver ao seu desaparecimento físico.

Vila Nova de Gaia, 16 de Fevereiro de 2009
Em homenagem à memória de Georges Labica, amigo e colaborador de odiario.info republicamos a seguir a introdução, “Colocar em Palco”, do seu livro “Teoria da Violência”.COLOCAR EM PALCO

Por Georges Labica - 28.03.08

A nossa época é banhada pela violência. Nós próprios banhamo-nos na violência. A própria palavra é a mais entontecedora dos nossos discursos e dos nossos escritos. Nós denunciamos as violências. Nós acusamos as violências. Nós nos defendemos de ser violentos. Nós queixamo-nos das violências. «A violência deixa-me doente e portanto ela é da ordem natural do mundo»[1] . Tal se aplicaria aos indivíduos, de todas as eras e de todas as qualidades, para os grupos, para as nações, para as etnias, para as religiões, para as filosofias e para as ideologias. Não haveria aqui nenhum maniqueísmo, ao contrário, todas as misturas seriam possíveis e audaciosamente praticáveis: num dia, um denuncia, num outro, é-se acusado, um outro ainda, nós nos defendemos; o maldizente pode ser, ao mesmo tempo, o culpado e o protestador; inocenta-se aquele que foi incriminado, enquanto ensombramos aquele que branqueamos anteriormente; invoca-se essa boa-fé e fazemos a nossa própria auto-crítica…

A violência mora em todo o lado como se desde o fundo dos tempos fosse aquela que impõe o veredicto do mais forte. A palavra pode ser acusada, como dizemos no tribunal, mas é igualmente o único privilégio do procurador, quando este dispõe e possui os meios da sanção, então ele não entende senão cindir-se. «É aí que vós sereis poderosos ou miseráveis…». Mas de onde vem essa violência e sobre quem ela lança a sua rede? Proteiforme, isto é, com muitas formas, ela é a arte da insídia, sobre a qual se expressam três formas que passaremos a ver.

Ela é profusa e mesmo superabundante. Ela engloba tanto as formas clássicas de criminalidade e de delinquência que surgem constantemente nas nossas sociedades de mercantilizações e de desigualdades. Nestas últimas essa forma clássica não é limitada, já que não nos podemos abstrair dos conflitos armados – guerras e massacres, antigos e modernos que continuam sem apelo nem agravo; sobre estes tomemos atenção para além dos aspectos físicos, também os aspectos morais e psicológicos que, por serem menos visíveis, não são de menor gravidade. A violência é também difusa. Ela infiltra todos os segredos da nossa vida social: urbana, rural, escolar, conjugal, carcerária, empresarial, comercial, financeira, institucional, militar, policial, diplomática… Essas maneiras desafiam os recenseamentos: injúrias verbais, ameaças gestuais, perseguições morais, pancadas, agressões, golpes, roubos, vigarices, aversões, violações, sevícias, mutilações, torturas, mortes… Dentro desses diferentes registos surge toda uma gama de comportamentos onde intervêm os indivíduos, os grupos (as associações de gangues), as multidões, os exércitos, os povos; não importa quais os instrumentos ou os objectos que possam servir de pretexto a cometer um acto violento. Por conseguinte, a violência é confusa. Ela é insustentável de definir apenas por essas situações dissemelhantes e muitas vezes contraditórias (quem as decide? [2]), pequenos delitos e crimes de sangue, violências contra pessoas, contra os bens e contra a natureza, violências contra os outros e contra si, violências premeditadas e violências súbitas, violências deliberadas e em legítima defesa, violências de Estado e violências civis, violências humanas e violências naturais, violências legais e ilegalismos, violências conservadoras e violências revolucionárias…

Os códigos penais perdem-se na casuística, os tribunais tornam-se o local onde se guardam todos os procedimentos embrulhados e as jurisprudências acumuladas das decisões controversas. Que dizer também da lista sempre incompleta de sistemas políticos, de filosofias e de ideologias, estipendiadas pela sua violência intrínseca, todos esses ismos, como o fascismo, o nazismo, o totalitarismo, o colonialismo, o estalinismo, o maoísmo, o capitalismo, o islamismo, o imperialismo, o racismo, etc. e porque não a própria política em pessoa? Existe um aumento das violências consideradas não apenas como subtracções a toda e qualquer sanção, mas mesmo dignas de elogios e de reconhecimentos: as condecorações dos heróis de guerra medem-se pelo número de mortos que eles conseguiram atingir… pela saúde da pátria. Podemos nós falar então de violências salutares? Sobre a prisão, com o seu mito da reinserção, não. Sobre o colonialismo exportador de civilização, menos ainda. E sobre o pequeno açoite de outros tempos? Paradoxo dos dias de hoje: empanturramo-nos com a primeira, reabilitamos a segunda e prescrevemos a terceira. Restará o desporto, mas sem as anfetaminas e sem a EPO (doping)…

Existem portanto violências apreciadas como não violentas. O gesto de um cirurgião perfurando o esterno para extrair um coração não é muito diferente do padre asteca mergulhando o seu manto de obsidiana no altar dos sacrifícios, ou, se não fosse o uso da anestesia eles não estariam assim tão longe um do outro. Em contraste com a crueldade, não se pode aqui evocar a «doce violência»?

A violência de hoje é pior do que a do passado? A questão é debatida, mas ela é relativizada no domínio visado, se se remete à criminalidade e às violências físicas ou quando se considera as hecatombes dos conflitos mundiais e das repressões em massa. A estimação global dos últimos 50 anos eleva-se a cerca de 60 milhões de mortos, feridos e enfermos, fazendo do século XX e do século XXI, que ainda mal começou, o século por excelência das matanças em massa. Uma constatação que tende a corroborar esse julgamento, a saber, não há uma guerra que nesse meio século que não seja vista como séria e objecto de estudos específicos, mesmo que ela não figure na maior parte dos dicionários da especialidade. O facto de que as violências são, nas nossas sociedades, melhor conhecidas, graças às declarações e ao depoimento das vítimas (de violações e de incesto, por exemplo), aos inquéritos e às estatísticas oficiais nacionais e internacionais, e, de modo geral, os meios de comunicação social, não muda grande coisa a tal constatação. Pode-se por vezes confortar-se com a multiplicação de especialistas da violência: investigadores nas ciências humanas e sociais, dos psicólogos aos historiadores; corpos de médicos, psiquiatras e analistas, criminólogos, agressólogos, acidentólogos e vitimólogos; forças da polícia; religiosos de todos os tipos e obediências; diversos agentes sociais, assistentes sociais e conselheiros conjugais; astrólogos e outros mágicos. Como grandes testemunhos dessa miséria agravada temos os romances Nord e Rigodon de Céline ou Acácia de Simon.

Acrescentemos que os nossos tempos nos têm gratificado com algumas novas más acções: o assédio no trabalho, diferente do assédio sexual, o terrorismo em massa, diferente do simples terror, ao guardarmos da omissão info-com, que condiciona a opinião e domestica as consciências. Por conseguinte, é vão dizer se a violência aumentou, quando ela é já elevadíssima, profusa, difusa e confusa. O que aumenta e a acompanha e multiplica, até à náusea, é o discurso destinada a confundir com os malabarismos político-mediáticos, empregados para nutrir constantemente fantasmas e desejos de segurança. A representação não poderia ser menos inocente. Numa trintena de anos a oferta e a venda ao maior preço apoderou-se dos domínios da morte e do sexo, onde o romance e o cinema são levados aos limites mais extremos, como por exemplo os thrillers onde cenas de crime e de coito são impostas aos guionistas e aos realizadores.

A existência (ou a indefinibilidade) da violência, podemos dize-lo, não data de ontem. Ela é co-extensiva com o aparecimento da espécie humana. Ela é, de qualquer modo, congénita e irremediavelmente inscrita na sua natureza sob a forma da pulsão (instinto?) agressiva. Ela fala bem dos nossos longínquos antepassados que tinham a capacidade de se defender num universo hostil que era o seu. É por isso que no neolítico, com o surgimento da civilização, a violência aparece como profundamente nefasta para o corpo social, donde o contrato social fundador tinha por função essencial a colocar na borda, mas incapaz de a eliminar totalmente. Com o fim de evitar a arbitrariedade do direito do mais forte, os políticos viram-se na necessidade de a colocar em segundo plano, deixando-a para os representantes mandatados para tal. Ela é assim medida pelos critérios do permitido e do proibido, do legítimo e do usurpado, do justo e do injusto. Religiões e filosofias, por seu turno, ostracizam esses princípios e colocam-na como legítima para determinados casos: não seria ela necessária, por exemplo, para defender a nação e de conquistar mais um pouco para esta, para impor bons pensamentos e de erradicar os sacrílegos, ateus ou cépticos? A força distingue-se da violência ao ponto de se tornar uma muralha de defesa. A força passa a estar ao serviço do Bem, a violência do lado do Mal, duas categorias que asseguravam a incansável fortuna das teodiceias teológicas e metafísicas. A crença na anarquia e na desordem, o medo concretamente obsessivo da destruição e da morte, das ruínas e do sangue, perfeitamente fundados, eram portadores dos antídotos do Amor, da Fraternidade e da Paz e suscitaram sonhos de empreendimentos bem-intencionados. As doutrinas da não-violência apresentaram-se e afirmaram poder resolver os problemas da violência por meios que a não implicariam e com a ambição de a remeter para o baú. Aí, o inferno e o paraíso – negligenciando a perspectiva do purgatório – transpunham post mortem a violência e a paz. O além não seria melhor do que o aqui: a pena e a recompensa ali nas chamas, aqui os horrores terrenos. Não poderíamos então imaginar a comutação radical duma humanidade reconciliada? Que religião levaria isso a cabo?

Em resumo, a violência com um V maiúsculo, não existe. Ela é desencadeada dentro de um puzzle donde não podemos juntar as peças. Não é igualmente verdade que todas as violências sejam equivalentes e apenas por razões jurídicas de estimação do delito e da sanção, do crime e do castigo. Existem grandes e pequenas violências, importantes e derivadas: não podemos colocar no mesmo plano o furto duma mãe para amamentar o seu filho com o mercado de sono – um hotel por exemplo – que acolhe os seus «locatários». Daqui chegamos à conclusão de que o primeiro é punido mais severamente do que o segundo caso; e que falar do roubo de uma residência secundária por jovens delinquentes comparados com as prevaricações, corrupções e benefícios escandalosos de altos responsáveis de fundos públicos? Que é a criminalidade normal, inclusive de sangue, comparada com as actividades das máfias? Na verdade, é certo e sabido que há uma hierarquia que permeia as violências. Citemos o que propunha Hélder da Câmara: «A mãe de todas as violências confunde-se com as injustiças que os países desenvolvidos cometem contra os povos, tendo em vista desenvolver os ricos contra os pobres. Qual é a primeira violência que engendra a reacção dos pobres e dos países subdesenvolvidos, senão uma violência provocada por uma outra muito mais culpável? A terceira das violências é a repressão daqueles que os governos e os países ricos exercem contra aqueles que procuram responder à violência destes últimos. Esta violência dos governos, etc. é injusta porque, para todos os efeitos, ela não pretende suprimir a sua causa mas os seus efeitos. Porque é uma violência ao serviço de uma outra violência, a única ou a primeira que deve ser extirpada, a violência da injustiça». Temos assim três violências: a básica, a reactiva e a repressiva.

Depois deste percurso sobre alguns dos tópicos fundamentais da violência imputados à nossa tradição cultural, e que me fizeram abordar a força de vários paradigmas (capítulos I, II e III), faremos uma recensão em duas partes das significações que autorizam uma confrontação histórica (capítulo IV) e sem perder muito tempo com significações demasiado intrincadas (capítulo V) e antinomias (capítulos VII e VIII), concentrar-me-ei, daí em diante, a tentar compreender a correlação entre violência e sofrimento, algo que nos permitirá estabelecer a sequência violência 1/ sofrimento/violência 2. Isto é importante para a compreensão da criminalidade visível e da criminalidade escondida (capítulo VI). Esta distinção, por seu turno, apoia-se numa análise do poder (capítulo IX), enquadrada no que é a violência estrutural ou sistémica, a verdadeira raiz de todas as violências, pelo menos na escala da nossa época (capítulo X). Portanto, é possível formular uma resposta à anatemização sem apelo da violência e também visualizar os meios para combater uma situação que podemos dizer que: «todos os homens nascem livres e iguais em direito, à maioria deles todos» (conclusão).

Nessa conclusão, depois de largamente trabalhar no material disponível, do qual não me pude furtar à dupla e enorme dificuldade de afrontar uma literatura colada à expressão e à descrição das formas de violência, o que se confunde com a própria história humana, o que me levou a reduzir e sintetizar os arbitrários divulgados e, para um mesmo período histórico contemporâneo, fazer face de fontes, unicamente bibliográficas, cada dia um pouco mais indomáveis, condenando-me às estreitas fronteiras do meu próprio território. Penso que o meu interesse já relativamente antigo (15, 20, 25 anos?) pelas questões ligadas à violência me autorizam a propor um balanço sob a forma de uma certa Teoria da violência.

Notas:
[1] Cf. Imre Kertesz, Roman Policier, Arles Actes Sud, 2006, p.44.
[2] São mesmo imaginárias e artificiais; por exemplo, repare-se na declaração duma personagem política, depois de travos delirantes: «Dominique de Villepin: «contra os meus próximos existe uma verdadeira violência. Isso é que é o mais doloroso. Farei tudo para os proteger contra essa crueldade» (Paris-Match, Junho de 2006).

Tradução de João Aguiar

[Voltar ao inicio desta nova]